New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Խաչ թաշըյան
Publisher (standardized): տպ. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): Օ. Արզուման մաթպա’ասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրիսա’ատէթ
Year of Publication: 1915
Notes:ՏԻՏՂԹ.՝ ԽԱՉ ԹԱՇԸՅԱՆ / «Հէր քիմ արտըմճա կէլմէք իսթէրսէ / թերքի նէֆս ետէրէք, խաչընը եիւքլէ-/նիպ արտըմ սըրա կէլսին»: Մարկ. 8. 34» / ՏԷՐԻՍԱ'ԱՏԷԹ / Օ. ԱՐԶՈՒՄԱՆ ՄԱԹՊԱ'ԱՍԸ / 1915 /
ԽԱՉ կրողը.- Կ. Պոլիս: Տպարան եւ կազմատուն Օ. Արզուման, 1915։
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր զարդանախշեր, բաժանազարդեր: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ խաչի պատկեր և հատված Մարկոսի ավետարանից. «Հէր քիմ արտըմնա կէլմէք իսթէրսէ թերքի նէֆս ետէրէք, խաչընը եիւքլէնիպ արտըմ սըրա կէլսին, Մարկ. 8. 34 (Ով որ կ’ուզէ իմ ետեւէս գալ, թող իր անձը ուրանայ եւ իր խաչը վերցնէ ու իմ ետեւէս գայ, Մարկ. 8. 34)», դարձերեսին՝ տպարանի ամբողջական տվյալը՝ հայերեն:
Շարվ. 14x8 սմ։
89 էջ, նկ.։
File size: 10 MB
Keywords: Հայատառ թուրքերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018