փակիր գրադարանի այս բաժինը 1923
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան հատընտիր հատուածներու: Արձակ եւ ոտանաւոր: Տարրական դասընթացք: Բ. տարի