New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Ասատուր Հ. եւ Զ.
Title: Թանգարան հատընտիր հատուածներու: Արձակ եւ ոտանաւոր: Տարրական դասընթացք: Բ. տարի
Publisher (standardized): տպ. Յ.Մ. Սէթեան
Publisher (as it is on book): Տպարան, կազմատուն Յ.Մ. Սէթեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1923
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ Ա. ԵԱԶԸՃԵԱՆ ԳՐԱՏԱՆ / ԹԱՆԳԱՐԱՆ / ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐՈՒ / ԱՐՁԱԿ ԵՒ ՈՏԱՆԱՒՈՐ / ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ / Բ. ՏԱՐԻ / ԳՐԱՏՈՒՆ Ա. ԵԱԶԸՃԵԱՆ / Կ. Պոլիս, Ֆինճանճըլար / ՊԱՅՊԼ ՀԱՈՒԶ / 1923 /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր բաժանազարդեր, զարդանախշեր, տողատակի ծանոթագրություններ: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշեր: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ տպարանի ամբողջական տվյալը: Շապիկի վերջերեսին՝ ցանկ. «Գրատուն Ա. Եազըճեան»:
Շարվ. 13,5x9 սմ։
Զ, 128 էջ, նկ., դիմանկ.։
File size: 19 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021