փակիր գրադարանի այս բաժինը 1926
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Հայ պատանիներու տարեցոյցը 1927: Բ. տարի