փակիր գրադարանի այս բաժինը 1928
Դիտել փաստաթուղթը Ա'մալի րուսուլ
Դիտել փաստաթուղթը Մատամ Ռօլան եւ Ժիռօնտէնները