New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Title: Մատամ Ռօլան եւ Ժիռօնտէնները
Publisher (standardized): տպ. Հ. Մ. Սեթյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Յ. Մ. Սէթեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1928
Notes:Թարգմանեց Արփիար Տ. Մարգարեան
ՏԻՏՂԹ.՝ՄԱՏԱՄ ՌՕԼԱՆ / ԵՒ / ԺԻՒՌՕՆՏԷՆՆԵՐԸ / ԱՆԳԼԻԵՐԷՆԷ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԱԾ / ԱՐՓԻԱՐ Տ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ / ՏՊԱԳՐ. Յ.Մ. ՍԷԹԵԱՆ / Կ. ՊՈԼԻՍ / 1928 /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր վերջազարդեր, բաժանազարդեր: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և բնագրից առաջ՝ մադամ Ռոլանի դիմանկարը՝ մակագրված «Մատամ Ռօլան 1754-1793»: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշեր, դարձերեսին՝ տպարանի ամբողջական տվյալը:
Շարվ. 14x9 սմ։
46 էջ, նկ.։
File size: 5 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2018