փակիր գրադարանի այս բաժինը 1931
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ խօսակցութեան եւ նամակագրութեան հայերէն եւ ֆրանսերէն