փակիր գրադարանի այս բաժինը 1933
Դիտել փաստաթուղթը Հաշուեկշռի լուծում