New Titles from Istanbul Metropolitan Municipality Library
Author: Իսպէնչեան Տիրան Ա.
Title: Հաշուեկշռի լուծում
Publisher (standardized): տպագր. Հ․ Ասատրյան եւ որդիներ
Publisher (as it is on book): Տպագր. Յ. Ասատուրեան որդիք
Place (standardized): Ստամբուլ
Place (as it is on book): Իսթանպուլ
Year of Publication: 1933
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՇՈՒԵԿՇՌԻ / ԼՈՒԾՈՒՄ / ԳՐԵՑ՝ ՏԻՐԱՆ Ա. ԻՍՊԷՆՉԵԱՆ / ՎԱՃԱՌՈՒՄԷ ԶԵՐԾ ՕՐԻՆԱԿ / ՍԵՓԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ /
Ութածալ, մամուլանիշերը՝ արաբական թվանշաններով: Բոլորգիր, վերնագրերը՝ հոծ երկաթագիր: Մանր բաժանազարդեր, զարդանախշեր, 168-րդ էջից հետո՝ երկու ներդիր թերթ գծանկար: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ նշում. «Ամէն իրաւունք վերապահուած է»:
Շարվ. 13,5x8,5 սմ։
6 չհ., 168 էջ, նկ., գծանկ.։
File size: 28 MB
Keywords: Հայերեն
Place of Digitization: Istanbul Metropolitan Municipality Library
Click the cover to view the interactive book.

Year of Digitization: 2021