փակիր գրադարանի այս բաժինը Առանց թվականի
Դիտել փաստաթուղթը Երրորդի ստուերով
Դիտել փաստաթուղթը «Խաչա տաիր օլան քէլամ»
Դիտել փաստաթուղթը Մոգերը եւ Քրիստոս։ Տօն ծննդեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա թապի’ օլմագ մէտար ը ՚ինայէթ տիր