փակիր գրադարանի այս բաժինը 1822
Դիտել փաստաթուղթը Բացայայտութիւն