փակիր գրադարանի այս բաժինը 1834
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1835 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՄՁԴ