փակիր գրադարանի այս բաժինը Դարբինեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Գրպանի բառարան հայերէնէ արաբերէն