փակիր գրադարանի այս բաժինը Էտիլեան Յակոբ Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւնք ֆրանսերէն լեզուի