փակիր գրադարանի այս բաժինը Իսպէնչեան Տիրան Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հաշուեկշռի լուծում