փակիր գրադարանի այս բաժինը Այտընեան Արսէն
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց