փակիր գրադարանի այս բաժինը Լըսաժ
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան հիքեայէսի