փակիր գրադարանի այս բաժինը Հէնրի Վ.
Դիտել փաստաթուղթը Ասրըմըզըն մասքէլի ազիզլէրի վէ տիվանէլէրլէ տինսիզլէրի եախօտ սօֆուլըղըն գուրպանլարը