փակիր գրադարանի այս բաժինը Ասատուր Հ. եւ Զ.
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան հատընտիր հատուածներու: Արձակ եւ ոտանաւոր: Տարրական դասընթացք: Բ. տարի