փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարգարեան Վ. Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան կամ Սիրուն զբօսարան: Մանկանց երկրորդ գիրքը