փակիր գրադարանի այս բաժինը Պաղտասարեան Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիական լեզուի: Մասն երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Հանրագիտական ընդարձակ օրացոյց համազգային օրացոյց 1913 թուականին Քրիստոսի