փակիր գրադարանի այս բաժինը Պետիկեան Ա.Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր