փակիր գրադարանի այս բաժինը Պընիանըն Ճօն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եա'նի միւ'մինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի