փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւգերեան Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Գործ բանական