փակիր գրադարանի այս բաժինը Վասալեան Փիլիպպոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն