փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիւմա Աղէքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Հռչակաւոր ոճիրք