փակիր գրադարանի այս բաժինը Փափազեան Տիրան
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմ քը