փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆուռնիէ Մեյեռ
Դիտել փաստաթուղթը Սեւ դղեկի աւերակները կամ հարազատ որդի զնմանութիւն հօրն բերէ