փակիր գրադարանի այս բաժինը Գօնթ Յովսէփ Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան գաղիերէն լեզուի