Խորագրեր

 

Ինչպես գտնել տեղեկատվություն Ստամբուլի քաղաքապետարանի գրադարանի նորահայտ գրքեր հավաքածուի մեջ

Առկա են 7 եղանակներ այս հավաքածուի մեջ տեղեկատվություն գտնելու համար:

 

Ինչպես կարդալ փաստաթղթերը

Կարող եք ասել, թե երբ եք հասել անհատական գրքի կամ փաստաթղթի, քանզի դրանց վերնագիրը, կամ առաջին էջի նկարը երևում են էջի վերին ձախ մասում: Որոշ հավաքածուներում սա ուղեկցվում է նաև բովանդակությամբ, մինչ ուրիշներում կարելի է տեսնել ընթացիկ էջի համարը և առանձին պատուհան, որտեղից կարելի է ընտրել նոր էջ և գնալ առաջ կամ հետ: Բովանդակությունում ընթացիկ մասի վերնագիրը թավ է, և բովանդակությունը ընդարձակավող է, -- սեղմեք թղթապանակների վրա դրանք բացելու կամ փակելու համար. սեղմեք բացված գրքի պատկերիկի վրա, այն փակելու նպատակով:

Ստորև բերված է ընթացիկ բաժնի բացատրությունը: Երբ այն կարդաք, կտեսնեք սլաքներ, ձեզ հաջորդ բաժիններ տանելու կամ հետ տեղափոխելու համար:

Վերնագրից կամ առաջին էջի նկարից ներքև կան մի քանի կոճակներ: Սեղմիր ընդլայնիր տեքստը ընթացիկ բաժնի ողջ տեքստը բացելու համար: Եթե փաստաթուղթը ընդարձակ է, սա կարող է երկար տևել և կօգտագործվի մեքենայական մեծ հիշողություն: Սեղմիր ընդլայնիր բովանդակությունը ողջ բովանդակությունը այնպես ընդլայնելու համար, որ կարողանաս դիտել բոլոր գլուխների վերնագրերը և ենթագլուխները: Սեղմիր առանձնացնել դիտման նոր պատուհան բացելու համար: (Սա օգտակար է, եթե ցանկանում եք համեմատել իրար հետ փաստաթղթերը, կամ միանգամից կարդալ երկու փաստաթուղթ): Վերջապես, երբ կատարում ես փնտրում, որոնվող բառերը ներկված են լինում: Սեղմիր չներկել սա անջատելու համար:

բացիր գրադարանի այս բաժինը և դիտիր բովանդակությունըԲացիր այս գրքադարակը
բացեք այս փաստաթուղթը և դիտեք բովանդակությունըփակիր այս գիրքըԲացիր/փակիր այս գիրքը
Դիտել փաստաթուղթըԴիտիր տեքստի այս բաժինը
նախորդ բաժինհաջորդ բաժինԳնա նախորդ/հաջորդ բաժին
Արտածիր կամ ոչ լրիվ` տեքստը
Ընդլայնիր կամ ոչ՝ բովանդակությունը
Բացիր այս էջը նոր պատուհանում
Ներկիր կամ ոչ` փնտրման տերմինները

 

Ինչպես որոնել ըստ որոշակի բառերի

Փնտրման պատուհանից, կատարիր հետևյալ քայլերը:

  1. Որոշիր թե ինչ տերմիններ ես ուզում փնտրել
  2. Հստակեցրու, ուզում ես փնտրել ըստ բոլոր թե միայն որոշ բառերի:
  3. Մուտք արա փնտրովի բառերը
  4. Սեղմիր Սկսիր փնտրումը կոճակը

Երբ հարցումը կատարված է, առաջին քսան համընկնող փաստաթղթերի վերնագրերը կարտածվեն: Ներքևի մասում կա կոճակ, որը բացում է հաջորդ քսան փաստաթուղթը: Այստեղ կան կոճակներ, որոնց օգնությամբ կարող եք տեղաշարժվել դեպի հաջորդ քսան գրառումը, և կամ հետ վերադառնալ դեպի առաջին քսանյակին: Եվ այսպես շարունակ: Փաստաթուղթը դիտելու համար, սեղմիր վերնագրի վրա, կամ կողքի փոքրիկ կոճակը:

Ամենաշատը հնարավոր է 100 փաստաթուղթ գտնել: Եթե այս թիվը ցանկանում եք փոխել, ապա սեղմեք նախապատվություններ կոճակը, որը գտնվում է էջի վերևում:

 

Փնտրման տերմիններ

Ինչ էլ մուտք անեք հարցման պատուհանում, դրանք կներկայացվեն բառերի ցուցակի տեսքով, որոնք կոչվում են “փնրման տերմիններ”: Ամեն տերմին կազմված է այբբենական և թվային նիշերից: Տերմինները բաժանված են իրարից բացատներով: եթե առկա է որևէ կետադրական նշան, ապա սրանք ծառայում են տերմինները իրարից անջատելու համար, այսինքն կատարում են բացատի դեր: Եվ սրանք անտեսվում են: Հնարավոր չէ փնտրել ըստ բառերի, որոնք ընդգրկում են կետադրական նշաններ:

Օրինակ, հետևյալ հարցումը

կլինի նույնը, ինչ

MGPP օգնությամբ ստեղծված հավաքածուների համար ևս մի քանի ընտրություններ են հնարավոր։

 

Հարցման տեսակ

Կան երկու տարբեր տեսակի հարցումներ.

Օգտագործիր այնքան փնտրման տերմիններ, որքան որ ուզում ես. ամբողջական նախադասություն կամ էլ լրիվ պարագրաֆ: եթե նշեք միայն մեկ տերմին, փաստաթղթերը կդասակարգվեն ըստ դրա հանդիպման հաճախականության:

 

Հարցման տիրույթ

Շատ հավաքածուներում որոնման համար կարող եք ընտրել տարբեր ցուցիչներ: Օրինակ, կարող են լինել հեղինակների կամ վերնագրերի ցուցիչներ: Կամ պարագրաֆների ցուցիչներ: Ընդհանրապես, փաստաթուղթը գտնվում է, անկախ թե ինչ ցուցիչով ես փնտրում:

Եթե փաստաթղթերը գրքեր են, նրանք կբացվեն համապատասխան տեղում:

 

Խորացված փնտրում

Եթե ընտրել ես խորացված հարցման տեսակը(նախապատվություններում) ապա ունես մի փոքր այլ որոնման հնարավորություններ։ Խորացված փնտրումները MGPP հավաքածուներում պահանջում են Բուլյան օպերատորների օգտագործում։Բուլյան որոնումը թույլ է տալիս միավորել տերմինները օգտագործելով & ("ԵՎ"), | ("ԿԱՄ"), և ! ("ՈՉ"), օգտագործելով փակագծեր՝ եթե խմբավորման պահանջ կա։Լռակյաց գործողությունն է | ("ԿԱՄ")։

Օրինակ, snail & farming կգտնի փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են երկու բառն էլ՝ snail ԵՎ farming, իսկ snail | farming կգտնի փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են կամ snail ԿԱՄ farming. snail !farming կգտնի փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են snail ԵՎ ՉԵՆ պարունակում farming.

Առավել ճշգրիտ հարցումներ կարելի է ձևավորել օգտագործելով գործողությունների և փակագծերի համադրությունը։Օրինակ, (sheep | cattle) & (farm | station), կամ sheep | cattle | goat !pig.

Արդյունքները կարող են արտածվել ըստ քաշերիranked հերթականության, ինչպես նկարագրված է որոշ որոնումների համար ձեռնարկում Հարցման տեսակ, կամ ըստ "կառուցման" հերթականության։ Սա այն հերթականությունն է, ըստ որի փաստաթղթերը դասավորվել են հավաքածուի ստեղծման ժամանակ։

Հետագա գործողությունները ներառում են NEARx and WITHINx. NEARx օգտագործվում է սահմանելու մեծագույն հեռավորությունը (x բառեր) որով երկու հարցումների տերմինները պետք է գտնվեն իրարից հեռու։ WITHINx սահմանում է որ երկրորդ տերմինը պետք է հանդիպի առաջին տերմինից x բառ հետո։Սա նման է NEAR բայց հաջորդականությունը կարևոր է։ Լռակյաց հեռավորությունը 20 է։

Նշում. Այս օպերատորները անտեսվում են եթե դուք փնտրում եք պարզ հարցման եղանակով։

 

Փնտրում ըստ դաշտերի

Փնտրումը ըստ դաշտերի հնարավորության է տալիս միավորել որոնումները ըստ դաշտերի։ Օրինակ, ինչ որ մեկը կարող է վնտրել "Smith" Վերնագրում և"snail farming" Խորագրում։ Պարզ հարցման ժամանակ ձևաթղթի յուրաքեաչյուր տող դրսևորվում է որպես սովորական տողային փնտրում։ Ձևաթղթի անհատական տողերը համադրված են օգտագործելով ԵՎ (ամբոջական փնտրման համար) կամ ԿԱՄ (որոշակի փնտրման համար)։ Դաշտի ներսի տերմինները նույնպես համադրված են նույն ձևով։ Ընդլայնված ձևում դու կարող ես դաշտերի մեջ մասնավորեցնել ԵՎ/ԿԱՄ/ՈՉ տարբեր համակցումներ օգտագործելով բացվող ցանկերը և դաշտի ներսում կարող ես օգտագործել Բուլյան հանրահաշվի օպերատորներ։

 

Ձեր նախընտրությունների փոփոխում:

Երբ սեղմում ես էջի վերևում առկանախապատվություններ կոճակը, ապա կարող ես փոխել միջերեսի որոշ արժեքներ, քո պահանջներին բավարարելու համար:

 

Հավաքածուի նախապատվություններ

Որոշ հավաքածուներ պարունակում են ենթահավաքածուներ, որոնցից յուրաքանչյուրում կարելի է կազմակերպել անկախ փնտրում, կամ կարելի է փնտրել ողջ հավաքածուն: Նախապատվություններ էջից կարող եք որոշել, թե որ ենթահավաքածուները ընդգրկել փնտրման մեջ:
 

Լեզվական նախապատվություններ

Ամեն հավաքածու ունի ներկայացման լռակյաց լեզու: Բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք անցնել մեկ այլ լեզվի: Բոլոր հավաքածուները թույլ են տալիս անցնել գրաֆիկական միջերեսից տեքստայինի: Սա հատկապես օգտակար է տեսողական խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար, երբ պետք է օգտագործել պաստառային լայն տառատեսակներ կամ ձայնի սինթեզատորներ:
 

Ներկայացման նախապատվություններ

Կախված հավաքածուից, կարող եք ընտրել ներկայացման վերահսկման պայմանները:

Ոստայնի էջերի հավաքածուները պասիվացնում են ամեն փաստաթղթի վերին մասում առկա Գրինսթոունի կառավարման տողը: Այսպիսով մեկ անգամ փնտրում կատարելով, ուղղակիորեն կանգնում եք ոստայնի ճշգրիտ էջի վրա, առանց Գրինսթոունի ղեկավարող տողի: Մեկ այլ փնտրում կատարելու համար պետք է օգտագործեք դիտակի “հետ” կոճակը: Այս հավաքածուները նաև թույլ են տալիս պասիվացնել Գրինսթոունի զգուշացնող հաղորդումները այն դեպքերում, երբ սեղմում եք կապերի վրա, որոնք տանում են թվային գրադարանի հավաքածուներից դուրս, կամ ուղղակիորեն ոստայնի վրա: Որոշ Ոստայնային հավաքածուների համար կարելի է վերահսկել արդյոք կապերը “Փնտրման արդյունքներ” էջից տանում են ուղղակիորեն դեպի Համընդհանուր պաշարի որսիչի վրա թե թվային գրադարանի էջի պատճենի վրա:

 

Փնտրման նախապատվություններ

Երկու զույգ կոճակներ վերահսկում են տեքստի տեսակը որը առկա է փնտրման մեջ: Առաջին բազմությունը (պիտակավորված որպես "պատճառային տարբերություններ") վերահսկում է, արդյոք ստեղնաշարի վերին և ստորին նիշերը համընկնում են: Երկրորդը ("բառի վերջավորություններ") վերահսկում է արդյոք անտեսել բառերի վերջավորությունները թե ոչ: Հնարավոր է ստանալ հարցման լայն պատուհան, այնպես որ կարելի է իրականացնել պարագրաֆային-հիմնված որոնումներ:

Օրինակ, եթե անտեսել դեպքերի տարբերությունները և անտեսել բառերի վերջավորությունները կոճակները ընտրված են, հետևյալ հարցումը

կընկալվի որպես նույնը, ինչ

քանզի "African" բառի մեծատառ A տառը կձևափոխվի իր փոքրատառին, և "n" ու "ing" վերջածանցները դուրս կմղվեն "African" և "building" բառերից: Նաև "s" կհանվի "builds" բառից):

Կարելի է անցնել "խորացված" հարցման վիճակին, որը թույլ է տալիս օգտագործել AND (&), OR (|), NOT (!) տերմինները: Սա թույլ է տալիս ձևակերպել ավելի ճշգրիտ հարցումներ: Կարելի է միացնել փնտրման պատմության հնարավորությունը, որը ցույց է տալիս վերջին մի քանի հարցումները: Սա հեշտացնում է օգտվելով նախորդ փնտրումներից, իրականացնել դրանց մի քիչ ձևափոխված տարբերակները: Վերջապես, յուրաքանչյուր փնտրման համար կարելի է վերահսկել վերադարձված փնտրման բազմությունը: