Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դավթեան, Սմբատ
Title: Նոր յայտագիր 1905-1906
Publisher (standardized): տպագր. Վ. Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Վ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Զ տպագրութիւն (աւելցած եւ ճոխացած): Կրթական-հրատարակչական գործակալութիւն Ս. Դաւթեանի հիմնուած 1892-ին:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից եւ առաջին էջից: Տպագրության թվականը վերցված է Ա. Ղազիկյանից՝ «Դաւթեան Սմբատ. Յայտագիր Դաւթեան գործակալութեան եւ գրացուցակ: Զ տիպ»:
Շարվ. 11,5X7,5 սմ։
32 էջ։
File size: 10 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia