Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մէնէվիշեան, Գաբրիէլ
Title: Ոսկեդարեան հայերէնի խնդիրը
Publisher (standardized): [Վիեննա]
Place (standardized): [Տպարան Մխիթարեան]
Year of Publication: 1903
Notes: Բնագրում՝ զարդանկար: Գրքի տպագրվելու մասին տեղեկություն կա «Հանդէս ամսօրեայ» ամսագրի 1904 թ. թ. 4-ում, տիտղոսաթերթին հաջորդող էջում, ըստ որի գիրքը տպագրվել է Վիեննայի Մխիթարյան տպարանում 1904 թ.: Այն սկզբում տպագրվել է որպես հոդված «Հանդէս ամսօրեայ» ամսագրում, 1903 թ., թիւ 8-9-ում, այնուհետև տպագրվել է որպես առանձին գիրք՝ 1904 թ.: 1908 թ. Վիեննայում լույս տեսած «Ցուցակ գրոց Մխիթարեան տպարանի ի Թրիեստ եւ ի Վիեննա 1776-1908» գրքի 21-րդ էջում և «Հայ գիրքը 1901-1920 թթ.» մատենագիտության մեջ այս գիրքը թվագրված է 1903 թ.: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի:
Տպակից է՝ Գիրք գրելու արուեստը (1898) գրքին:
Շարվ.` 13x7 սմ։
31 էջ։
File size: 6,51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia