Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Չմշկեան, Մակար
Title: «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1909 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Մարկիանոս Տ. Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ.Մ. Ռոտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1908
Notes: Քսանեւերկուերորդ տարի: Աշխատութիւն Մակար Չմշկեանի: Շապիկը՝ գծափակ, վրան՝ դիմանկ.: Տիտղոսաթերթին` նկար: Շապիկին վերնագիրը՝ Տարեցոյց 1909 թ.: Կազմին՝ Աղբիւրի 25-ամեակի յիշատակին Տարեցոյց 1899-1909 Մ. Չմշկեանից:
Տպակից է՝ «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի (1898); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի (1899); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1901 թ. թուականին Քրիստոսի (1901); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1902 թ. թուականին Քրիստոսի (1901); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1903 թ. թուականին Քրիստոսի (1903); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1904 թ. թուականին Քրիստոսի (1903); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1905 թ. թուականին Քրիստոսի (1904); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1906 թ. թուականին Քրիստոսի (1905); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1907 թ. թուականին Քրիստոսի (1906); «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1908 թ. թուականին Քրիստոսի (1907) գրքերին:
Շարվ. 17x11 սմ։
88, 4 չհ. էջ, նկ., դիմանկ.։
File size: 28,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, The History Museum of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia