փակիր գրադարանի այս բաժինը Չրաքեան Քերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ մատենագիրներ ԺԹ դարու