փակիր գրադարանի այս բաժինը Ամասիա
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրական աշխարհագրութիւն Ամասիոյ