Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ծրագիր վաւերացւած V ընդհանուր ժողովէն
Publisher (standardized): Հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան (Հ. Յ. Դաշնակութիւն)
Publisher (as it is on book): Հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան
Place (standardized): Բոստոն
Place (as it is on book): Պօսթըն
Year of Publication: 1915
Notes: Արտատպւած հաւանութեամբ Արեւմտեան բիւրօի:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:
Գրքի թվային տարբերակը Հայաստանի ազգային գրադարանին է փոխանցել Սահակ Ֆիլիպե Սուքիասյանը:
Շարվ. 13,5x8,5 սմ։
23 էջ:
File size: 3,46MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.