Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Երան Ի.Ա.
Title: Մուսավվէր միւքեալէմէ թիւրքճէտէն ինկլիզճէյէ
Publisher (standardized): տպ. Երան
Publisher (as it is on book): "Երան" մաթպա'ասընտա թապ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Բոստոն
Place (as it is on book): Boston
Year of Publication: 1914
Notes: Ա տիտղոսաթերթ՝ Մուսավվէր միւքեալէմէ թիւրքճէտէն ինկլիզճէյէ: Միւքեալէմէ, մէքթուպ եազմագ ուսուլու, մալիւմաթ ը մուհիմմէ, վէ սաիրէ: Սահիպ վէ նաշիրի Ի. Ա. Երան:
Բ տիտղոսաթերթ՝ Turkish-english conversation illustrated. Comprising everyday conversation, letter writing, and various useful information. E.A.Yeran Author, compilor, and publisher of a series of english armenian books. Yeran press, Boston.
Թուրքերեն-անգլերեն պատկերազարդ զրուցագիրք: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթերը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթից առաջ 4 չհ. էջ դրոշակների նկարներ: Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 15X10 սմ։
239, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 90.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 848-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia