փակիր գրադարանի այս բաժինը Երևան
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ библiотеки Эриванской Казенной Палаты
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնի երգը
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1907)
Դիտել փաստաթուղթը Դասընկեր
Դիտել փաստաթուղթը Երազ օրեր
Դիտել փաստաթուղթը Իմ արկածները
Դիտել փաստաթուղթը Խօլերա (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգապահութեան կանոնագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Կը կակղես՝ կուտես
Դիտել փաստաթուղթը Կուսակցութեան տակտիկան
Դիտել փաստաթուղթը Կռան
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երեցփոխ Դիմիտրի Միխայլովիչ Պապովի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երեցփոխ Դիմիտրի Միխայլովիչ Պապովի սկսած 1-ից յունուարի 1902 ամի մինչեւ 1-ն յունուարի 1903 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Երեւանայ Սուրբ Գրիգոր-Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երեցփոխ Դիմիտրի Միքայէլեան Պապովի, սկսած յունուարի 1-ից 1901 ամի մինչեւ ի յունուարի 1-ը 1902 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Հետեւազօրի շարքի կանոնագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ հետեւազօրի խրամատներ շինելու
Դիտել փաստաթուղթը Ճառագայթ: Գրքոյկ 2
Դիտել փաստաթուղթը Մալարիա կամ դողէրոցք
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ դէպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թւականներին
Դիտել փաստաթուղթը Միտք
Դիտել փաստաթուղթը Մոռացւած մի երգ
Դիտել փաստաթուղթը Սուր եւ հուր
Դիտել փաստաթուղթը Վայրենի
Դիտել փաստաթուղթը Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները
Դիտել փաստաթուղթը Քելեխ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգին հայոց ի Հայկայ 4003 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս՝ ՌՅԾԲ=1352 և ՌՅԾԳ=1353 հանդերձ գուշակութ. օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1904 նահանջ թուականին Քրիստոսի: ԺԸ տարի