փակիր գրադարանի այս բաժինը Թավրիզ
Դիտել փաստաթուղթը «Էս էլ քեզ հինգ ու խաչ»
Դիտել փաստաթուղթը Անուրջներ
Դիտել փաստաթուղթը Ատրպատականի հայոց հիմնական եւ հայաստանեայց եկեղեցու ծխական կանոնադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Արհամարւածները
Դիտել փաստաթուղթը Բասդիլի առումը
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 1 (1904, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 2 (1904, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 3 (1905, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 4 (1904, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 5 (1904, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 6 (1904, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Երկերի ժողովածու: Հտ. 7 (1908, Թավրիզ)
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի Լիլաւա-թաղի «Հայկազեան-Թամարեան» երկսեռ դպրոցների տասներկու տարուայ 1889-1901 տնտեսական համառօտ հաշիւը
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի Լիլաւա-թաղի «Հայկազեան» եւ «Թամարեան» երկսեռ դպրոցների 1899-1900 ուսում. մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Թաւրիզի լսարանական ընկերութեան 1899-1900 և 1900-1901 տարեշրջանների տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Իդէալիզմ թէ մատերիալիզմ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարաղայի Հայոց «Արուսեան» կրթական ֆոնդի. հիմնւած է 1902-ի նոյեմբերի 10-ին Մարաղայում
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ուրմիի Գ. Ջանշեան գրադարանական ընթերցարանական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կոլոնիական քաղաքականութիւնը անցեալում եւ ներկայում
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հարցը Ռուսաստանում (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Հաֆըզի հնգեակները, քառեակներն ու տաղերից
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ ի՞նչու են հարբում (անմտանում)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր N 3 Պարսկաստանի հակալկոլական ընկերութեան եռամեայ գործնէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թաւրիզի Հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1902-1903 ուսումնական տարեշրջանի (1903)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թաւրիզի հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1903-1904 ուսումնական տարեշրջանի (1904)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թաւրիզի հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1904-1905 ուսումնական տարեշրջանի (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշւեցոյց 1900-1901 տարեշրջանի Ատրպատականի Հայ. բարեգ. ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշւեցոյց Թաւրիզի Հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1901-1902
Դիտել փաստաթուղթը Տիցիէնի որդին
Դիտել փաստաթուղթը Օտար փունջեր