փակիր գրադարանի այս բաժինը Լայպցիգ
Դիտել փաստաթուղթը Timotheus Alurus' des patriarchen von Alexandrien Widerlegung der auf der synode zu chalcedon festgesetzten lehre
Դիտել փաստաթուղթը Երգաբանութիւնք ճրագալուցի ծննդեան եւ զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց ծաղկազարդ կիւրակէ երեկոյի երրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ ժամուց Աւագ հինգշաբթու եւս եւ տասներորդ ժամու Աւագ ուրբաթու
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ Տփխիսեցի Աբգար Յովհաննիսեանի հայերէն ձեռագրերի