փակիր գրադարանի այս բաժինը Կահիրե
Դիտել փաստաթուղթը Կազմական կանոնագիր աղքատախնամ ընկերութեան հայոց Գահիրէի 1917 յունիս
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եգիպտահայ նպաստամատոյց մարմնոյ (1915-1916)
Դիտել փաստաթուղթը «Իմ աքսորի կեանքը»
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատին պատիւը կամ նախախնամութեան մատը
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 1
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 2
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 3
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 4
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 5
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 6
Դիտել փաստաթուղթը Անապատին յուշարձանը: Հտ. Ա: Տետր 7
Դիտել փաստաթուղթը Արարատի մատենադարանը
Դիտել փաստաթուղթը Բանտարկեալի մը նօթերը
Դիտել փաստաթուղթը Եկեղեցապատկան կալուածները եւ Գահիրէի միթինկը
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի անձնատուութիւնը եւ Սուէտիոյ ինքնապաշտպանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի անցեալը
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի հերոսները
Դիտել փաստաթուղթը Թրքուհին
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ (Հ․ 3)
Դիտել փաստաթուղթը Խնայողական սնտուկ «Յարատեւութիւն» հիմնական կանոնագիր
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Գահիրէի հայ երիտասարդաց միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Որբասիրաց ընկերութեան Հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր եւ ուսմանց յայտագիր Գալուստեան ազգ. երկսեռ վարժարանին ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր կրթասիրաց միութեան Արաբկիրի հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայրենատենջ միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր միացեալ որբախնամ ընկերութեանց հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ուսումնասէր արմենուհեաց «Սանդուխտ» ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բարեգործ. ընդհ. միութեան գործապատումը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան ոսկեմատեանը 1906-1913
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց կաթողիկոսութիւնն եւ այժմու կաթողիկոսի ընտրութիւնն
Դիտել փաստաթուղթը Հարց-պատասխաններ
Դիտել փաստաթուղթը Հիւլէ
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութեան տպաւորութիւններ ի Զուիցերիայ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր-կանոնագիր համազգային նախնական եւ երկրորդական երկսեռ վարժարանի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Նօթեր Եգիպտոսի հայ գաղութին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Շարգ մէսէլէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ջահակիր
Դիտել փաստաթուղթը Սւէտիոյ ապստամբութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վերջալոյսի ձայներ
Դիտել փաստաթուղթը Վեցամսեայ տեղեկագիր
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Գահիրէի հայուհեաց միութեան վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Է տարեշրջանի
Դիտել փաստաթուղթը Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւերգք Հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Օթէլլօ
Դիտել փաստաթուղթը Օսմանեան ակումբի կանոնագիրը