փակիր գրադարանի այս բաժինը Կարին
Դիտել փաստաթուղթը Յայտագիր Սանասարեան վարժարանի ի Կարին 1908-1909