փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարբուրգ
Դիտել փաստաթուղթը Die scholien zu fünf Reden des Gregor von Nazianz