փակիր գրադարանի այս բաժինը Նիկոսիա
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային կրթարան-որբանոց ի Կիպրոս
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Պրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կիպրոս կղզի
Դիտել փաստաթուղթը Մի տեսութիւն Կիլիկիոյ Հայկական իշխանութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ե տարեշրջանի
Դիտել փաստաթուղթը Տնական դաստիարակութիւն