փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր-Ջուղա
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք ըստ ժամանակագրութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամավերջի տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի հայոց կենտրօնական Գ.-Քանանեան, Ս. Կատարինեան ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտիզի (ուսումնական մաս) 1915-1916
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն ընդհանուր ծխական ժողովների, երեցփոխ ու հաշուետեսաց, քահանայից եւ քահանայ-գործակալաց-Պարսկա-Հնդկաստանի հայոց թեմին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոններ Նոր-Ջուղայի Հայոց Ազգ. դպրոցների աշակերտ-աշակերտուհիների համար եւ տեղեկութիւններ Ն.-Ջ. Հ. Ազգ. դպր. աշակերտ-ուհիների ծնողների ու խնամակալների համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1900 ամի ազգային կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ երից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1901 ամի ազգային-կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ չորից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ նուիրատւութեանց Պարսկա-Հնդկաստանի Հայոց թեմի կրթական հաստատութեանց օգտին յընթացս 1902 թուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Ջուղայի կենտրոնական, Գ.- Քանանեան եւ Ս.- Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գ.- Քանանեան մանկապարտէզի 1912-1913 ուսումն. տարեշրջանի կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Ջուղայի կենտրոնական, Գ.- Քանանեան եւ Ս.- Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գ.- Քանանեան մանկապարտէզի 1913-1914 ուսումն. տարեշրջանի կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Ջուղայի Ազգային կենտրոնական, Գ. Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան երկսեռ դպրոցների եւ Գ. Քանանեան մանկապարտիզի 1910-1911 ուսումն. տարուայ կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սալմաստ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Ս. Կատարինէ երանելի եւ իմաստասէր կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան հաշիւ վասն 1902 ամի Ազգային-Կրօնական, Բարեգործական եւ Կրթական Հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ Չորից Դպրոցաց Գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան հաշիւ վասն 1903 ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր տեղեկագիր հանրական ատենին յանձանձանաց հայ ազգային հաստատութեանց Բատաւիոյ վասն 1900-ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր տեղեկագիր հանրական ատենին յանձանձանաց հայ ազգային հաստատութեանց Բատաւիոյ վասն 1903-ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի կենդրոնական, Գէորգ-Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտէզի 1914-1915 ուսումնական տարեշրջանի (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի