փակիր գրադարանի այս բաժինը Paris
Դիտել փաստաթուղթը Eἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος