փակիր գրադարանի այս բաժինը Պեյրութ
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է "Մայիս 28-ի անկախութիւն"ը
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի Շէրիֆ վէ Ա’մալը րիւսուլ