փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալեքսանդրիա
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն Քիլիսէսի
Դիտել փաստաթուղթը Այլասիրութիւն եւ եսասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գող Մժդօ
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտահայ տարեցոյցը 1919
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտահայ տարեցոյցը: Դ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Եգիպտոսի առաջնորդութիւնը եւ Օրմանեան սրբազան
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ դպրոցական առողջապահութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր հայկ. համայնագիտարան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայ որբախնամ ընկերութեան (1916)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Գահիրէ (1906)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Գահիրէ (1907)
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնագիր եւ ներքին կանոնագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռաց տետրակ հայ սրբազան եւ գեղջուկ համերգի
Դիտել փաստաթուղթը Ճակատագիր
Դիտել փաստաթուղթը Մէկ միլիոն սդերլիննոց պանքտոմսը
Դիտել փաստաթուղթը Միշէլ եւ Քըլիզին լուսանկարը
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկաւարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Վառօ
Դիտել փաստաթուղթը Վարժապետին պղատոնական սէրը: Վիպակ 4
Դիտել փաստաթուղթը Տայը միրիկ անդէնը