փակիր գրադարանի այս բաժինը 1909
Դիտել փաստաթուղթը Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ամէնուն տարեցոյցը: Զբօսալի ու պիտանի 1909: Գ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութեան դասագիրք (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Ապտ-Իւլ-Համիտի վերջին խաղը
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստաբանութիւն կամ շտեմարան գիտելեաց
Դիտել փաստաթուղթը Աւարայրի Արծիւը կամ Վարդանանք
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամիս մագնիսական փորձերը
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկենդանի անկուտիները
Դիտել փաստաթուղթը Բիւզանդական հայ կայսրեր եւ կայսրուհիներ 583-830 թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Գրական համբաւներ եւ անոնց քննական արժէքը
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Ա. Պ. Եազըճեան եւ ընկ. գրատան
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Ա. Պ. Եազըճեան եւ ընկ. գրատան: (2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան որ է տաղարան
Դիտել փաստաթուղթը Դօֆինի մահը
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէ: Քննական ուսումնասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Եօկին եւ Եակին
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց 1910
Դիտել փաստաթուղթը Թագուն ոճիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Թշուառների քոյրը
Դիտել փաստաթուղթը Իմ յիշողութիւններս
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է ղուրանը գիտե՞ս
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Ա. տարի (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Բ. տարի (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբեր: Երրորդ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Խելագար Մինաս
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրութիւնը (1908 հոկտ. 30, 31 եւ նոյեմբ. 1)
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկեան արհաւիրքը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը` ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց հին կրօնները
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ Բագուի հայոց եկեղեցիների եւ երկսեռ ուսումնարանների 1908 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Հարցարան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրուած հայկական երգարան: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ղուրան (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Մասնական պատմութիւն հայ մեծատուններու 1400 էն 1900
Դիտել փաստաթուղթը Շահնամակ
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտին ողջակէզը կամ կոյս մնացած կինը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական քաղւածներ: Պրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական քաղւածներ: Պրակ 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական քաղւածներ: Պրակ 3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմական քաղւածներ: Պրակ 4
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Զէյթունի եւ վերջի պատերազմին որ տեղի ունեցաւ 1895ին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Պրինցն ու ծիծեռնակը
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս սօցիալ-յեղափոխականների ծրագիրը (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Վերջալոյսի հծծիւններ: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի կաթողիկոս Ամենայն Հայոց