փակիր գրադարանի այս բաժինը 1910-1911
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան: Հտ. 1-2