փակիր գրադարանի այս բաժինը 1915
Դիտել փաստաթուղթը Ահտը ճէտիտ եա'նի Ինճիլ ի Շէրիֆ (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Ամէնուն տարեցոյցը: Թ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայերէն աշխարհիկ լեզուէ ֆրանսերէն
Դիտել փաստաթուղթը Արշալոյս: Գիրք 1, 1915
Դիտել փաստաթուղթը Արշալոյս: Գիրք 2, 1915
Դիտել փաստաթուղթը Բարենորգումները Հայաստանում 1912 թ. նոյեմբեր 12-ից մինչեւ 10 մայիսի 1914 թ.
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Ա. Եազըճեան գրատան: (4-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողագիր
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունի անձնատուութիւնը եւ Սուէտիոյ ինքնապաշտպանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ըմբոստ երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Գրիգոր Վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր վաւերացւած V ընդհանուր ժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր-կանոնագիր Շաւարշան ուսանողական միութեան Անաթոլիա գոլէճի Մարզուան
Դիտել փաստաթուղթը Կայծ
Դիտել փաստաթուղթը Կոտորածը Սալմաստում (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Հայ հայրենիքը
Դիտել փաստաթուղթը Հայերի ազատագրական շարժումները ԺԹ դարում կամ Հայկական հարցի չորրորդ շրջանը
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց հարցի վաւերագրերը
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենի թանգարան
Դիտել փաստաթուղթը Յոյզեր
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ասպարէզ կամ դրամատան գործառնութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Սւէտիոյ ապստամբութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վանի թագաւորութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Վեցամսեայ տեղեկագիր
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի կենդրոնական, Գէորգ-Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտէզի 1914-1915 ուսումնական տարեշրջանի (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Մուգատտէս
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1916 նահանջ տարւոյն Քրիստոսի